Jak wziąć udział

Główne kroki dla chcących przystąpić do programu Erasmus dla młodych przedsiębiorców:

1. Przygotuj dokumenty aplikacyjne: CV, list motywacyjny, biznes plan (dotyczy wyłącznie początkujących przedsiębiorców).
2. Zarejestruj się, wypełniając internetowy formularz (link), prześlij CV oraz biznes plan (dotyczy wyłącznie początkujących przedsiębiorców).
3. Nawiąż kontakt z początkującym przedsiębiorcą lub przedsiębiorcą przyjmującym (dwie opcje):
a) zaproponuj lokalnemu punktowi kontaktowemu początkującego przedsiębiorcę lub przedsiębiorcę przyjmującego, z którym masz już kontakt lub
b) wyszukaj początkującego przedsiębiorcę lub przedsiębiorcę przyjmującego w internetowym katalogu, korzystając z pomocy swojego lokalnego punktu kontaktowego.
4. Ustal z początkującym przedsiębiorcą lub przedsiębiorcą przyjmującym szczegóły dotyczące projektu pracy i nauki (tj. daty, cele i działania wymiany), a następnie poinformuj o ustaleniach swój lokalny punkt kontaktowy.
5. Podpisanie „Zobowiązania na rzecz jakości”: „Zobowiązanie na rzecz jakości” (link) podpisują (cyfrowo) wszystkie strony zaangażowane w partnerstwo. Początkujący przedsiębiorca zawiera również ze swoim lokalnym punktem kontaktowym umowę finansowania.
6. Początek pobytu za granicą: Okres trwania wymiany może wynosić od 1 miesiąca do 6 miesięcy z możliwością dzielenia pobytu na min. jednotygodniowe wizyty (pod warunkiem, że wszystkie odbędą się w okresie nieprzekraczającym 12 miesięcy).
7. Wsparcie finansowe dla początkującego przedsiębiorcy jest płatne w ratach, zgodnie z warunkami umowy zawartej z lokalnym punktem kontaktowym.

Skontaktuj się z nami by uzyskać dodatkowe informacje.

Punkty kontaktowe

Fundacja MOST

Monika Serkowska-Pietruczak
[email protected]
+48 530255622
www.fundacjamost.pl