Jakie są cechy aspirującego przedsiębiorcy?
Przedsiębiorcą aspirującym jest każdy, kto chce rozpocząć działalność gospodarczą lub już ją rozpoczął w przeciągu ostatnich trzech lat.  Aspirujący przedsiębiorcy będą musieli wykazać się umiejętnościami i wiedzą związaną ze swoimi studiami, a także osobistym podejściem do świata biznesu. Posiadanie pomysłu na biznes jest niezbędne do uczestnictwa w programie. Aspirujący Przedsiębiorcy muszą mieszkać w jednym z 28 państw członkowskich.

Jakie są cechy charakterystyczne przedsiębiorcy przyjmującego?
Przedsiębiorca przyjmujący musi posiadać minimum 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu mikroprzedsiębiorstwem, małym lub średnim przedsiębiorstwem w jednym z 28 państw członkowskich lub musi być bezpośrednio zaangażowany w przedsiębiorczość na poziomie zarządu MŚP.

Przedsiębiorcy goszczący powinni mieć ambicję/chęć dzielenia się swoim doświadczeniem i umiejętnościami z aspirującymi przedsiębiorcami, którzy z nich korzystają w zakresie nabywania nowych umiejętności i nowych obszarów działalności w innym kraju europejskim.

Przedsiębiorcy przyjmujący muszą zobowiązać się do zapewnienia rozwoju umiejętności aspirujących przedsiębiorców poprzez mentoring i szkolenia w zakresie procesu pracy.

Czy istnieje granica wieku, aby uczestniczyć w programie?
Nie ma limitu wiekowego do uczestnictwa w programie Erasmus dla młodych przedsiębiorców, niezależnie od tego, czy są Państwo przedsiębiorcami aspirującymi czy goszczącymi. Dlatego trzeba będzie pamiętać o innych wymaganiach określonych w Wytycznych aplikacyjnych w odniesieniu do doświadczeń i kompetencji.

Czy osoby prowadzące jednoosobową dziłalność mogą aplikować jako przedsiębiorcy przyjmujący lub aspirujący?
Tak, zgodnie z europejską definicją małych i średnich przedsiębiorstw, osoby pracujące na własny rachunek są uznawane za przedsiębiorców, a zatem mogą uczestniczyć w programie jako przedsiębiorcy przyjmujący lub aspirujący.

Czy program jest ograniczony do określonych branż?
Nie, działalność gospodarcza może być związana z każdym sektorem.

Czym jest biznes plan?
Biznes plan jest dokumentem zawierającym podsumowanie celów operacyjnych i finansowych własnej działalności gospodarczej, wykresy i szczegółowe budżety oraz wyjaśnijącym, w jaki sposób zostaną osiągnięte wyznaczone cele.

Czy przedsiębiorca przyjmujący może przyjąć więcej niż jednego aspirującego przedsiębiorcę?
Nie ma ograniczeń co do liczby aspirujących przedsiębiorców, którzy mogą być goszczeni indywidualnie. Jednakże, co do zasady, przedsiębiorca przyjmujący nie może gościć dwóch lub więcej aspirujących przedsiębiorców jednocześnie.

Jakie wsparcie finansowe jest dostępne?
Wsparcie finansowe dla aspirujących przedsiębiorców przyczynia się do pokrycia kosztów podróży (do i z kraju goszczącego) oraz kosztów utrzymania (w szczególności w zakresie zakwaterowania). Organizacje pośredniczące są odpowiedzialne za wydatkowanie środków finansowych i pierwotnie skontaktowali się z nimi nowi przedsiębiorcy, którzy wypłacają wsparcie finansowe. Nowi przedsiębiorcy muszą dostarczyć organizacjom pośredniczącym dowód poniesienia wydatków.

×

 

Hello!

Click one of our contacts below to chat on WhatsApp

× Come possiamo aiutarti?