Program Erasmus dla młodych przedsiębiorców jest finansowany przez Komisję Europejską i realizowany na terenie Państw Uczestniczących za pośrednictwem lokalnych punktów kontaktowych, odpowiedzialnych za wspieranie przedsiębiorców (np. Izby Gospodarcze, centra przedsiębiorczości, inkubatory przedsiębiorczości itp.). Program pomaga przyszłym europejskim przedsiębiorcom posiąść umiejętności niezbędne do założenia lub prowadzenia własnej dobrze prosperującej firmy w Europie. Początkujący przedsiębiorcy spotykają się i wymieniają wiedzą oraz pomysłami na prowadzenie firmy z doświadczonymi przedsiębiorcami, u których przebywają i z którymi współpracują przez okres od 1 miesiąca do 6 miesięcy. Pobyt ten jest częściowo finansowany przez Komisję Europejską.

Erasmus dla młodych przedsiębiorców promuje przedsiębiorczość, wspiera konkurencyjność, internacjonalizację i rozwój firm rozpoczynających działalność i/lub mających siedzibę w Unii Europejskiej.

Program ten ułatwia dostęp do nowych rynków i poszukiwanie potencjalnych partnerów biznesowych poprzez konsolidację sieci przedsiębiorców i MŚP.

Jak wygląda procedura wymiany?

Procedura składa się z 4 następujących etapów:

  1. Złożenie wniosku

Zarówno początkujący, jak i doświadczeni przedsiębiorcy mogą przystąpić do uczestnictwa, składając wniosek przy użyciu narzędzia rejestracji internetowej. Na tym etapie konieczne będzie również nawiązanie kontaktu z wybraną instytucją pośredniczącą. Wybrany lokalny punkt kontaktowy będzie odpowiadał za weryfikację złożonego wniosku oraz, o ile zostaną spełnione wszystkie wymagania, za przyjęcie wniosku.

  1. Nawiązanie kontaktu

Po przyjęciu wniosku przedsiębiorca uzyskuje dostęp do internetowej bazy danych zawierającej informacje o początkujących przedsiębiorcach i przedsiębiorcach przyjmujących biorących udział w programie. Aby znaleźć odpowiedniego partnera wymiany, należy wskazać w bazie danych do 5 propozycji. Zadaniem lokalnego punktu kontaktowego będzie ułatwienie nawiązania kontaktu pomiędzy przedsiębiorcami i udzielenie pomocy przy poszukiwaniu partnera wymiany.

  1. Zobowiązanie i przygotowania

Zaangażowane strony (tj. przedsiębiorca początkujący, przedsiębiorca przyjmujący oraz ich lokalne punkty kontaktowe) spisują „Zobowiązanie na rzecz jakości” składające się z opisu pracy/projektu kształcenia, zadań, obowiązków, działań, warunków finansowania i prawnych następstw wymiany. Lokalne punkty kontaktowe organizują również szkolenia, które mają przygotować początkujących przedsiębiorców do wymiany.

  1. Etap wdrożenia

Przedsiębiorca realizuje wymianę podczas jednego lub kilku pobytów w zależności od własnych potrzeb (zob. poniżej) i jest następnie proszony o wypełnienie formularza oceny. Właściwe lokalne punkty kontaktowe będą monitorować jakość działań i dokonywać oceny wyników.

×

 

Hello!

Click one of our contacts below to chat on WhatsApp

× Come possiamo aiutarti?