Vad är en nyföretagare?

Nyföretagaren är någon som planerar att starta sitt första företag eller som startade företaget för inte mer än 3 år sedan.
Nyföretagaren ska ha kunskaper och färdigheter för sin tänkta bransch, och en entreprenöriell inställning till affärsvärlden. Hen måste också ha en affärsidé för att kunna delta.
Nyföretagaren måste bo i en av de 28 medlemsstaterna.

Vad är en värdföretagare?

Värdföretagaren har minst 3 års erfarenhet i att leda ett mikro-, litet eller medelstort företag i ett av de 28 medlemsstaterna eller vara direkt involverad i entreprenörskap genom att sitta i styrelsen för ett litet eller medelstort företag.

Värdföretagare ska ha ambition och vilja att dela sina erfarenheter och kunskaper med blivande entreprenörer i utbyte mot att ta del av nyföretagarens ämneskunskaper eller branschkännedom från ett annat land.

Värdföretagare åtar sig att stärka nyföretagares kompetenser genom att vara mentor och dela sina kunskaper genom att arbeta tillsammans i värdföretagarens verksamhet.

Finns det åldersbegränsningar för att delta i programmet?

Det finns ingen åldersbegränsning för att delta i Erasmus for Young Entrepreneurs programmet, vare sig som nyföretagare eller värdföretagare. Kraven gäller istället erfarenhet och kompetens för respektive roll, dessa kan du läsa om i ansökningsvägledningen.

Kan egenföretagare söka som värdföretagare eller nyföretagare?

Ja, enligt den europeiska definitionen av små och medelstora företag, räknas egenföretagare som entreprenörer och kan delta i programmet som värdföretagare eller nyföretagare.

Är programmet avgränsat till vissa områden?

Nej, affärsverksamhet kan förekomma i alla sektorer.

Vad är en affärsplan?

Affärsplanen är ett dokument som beskriver de operationella och finansiella målsättningarna för ditt eget företag, diagram och detaljerade budgetar, samt visar hur du ska uppnå de satta målen.

Kan en värdföretagare vara mentor för mer än en nyföretagare?

“Det finns ingen gräns för hur många nyföretagare som en värdföretagare kan ta emot var för sig. Men en värdföretagare kan inte vara värd för två eller fler nyföretagare samtidigt. Ett undantag kan göras om värdföretaget har två grundare och båda registrerar sig var för sig som värdföretagare, om det följer kraven i programmet.

Vilket finansiellt stöd kan programmet ge?

Det finansiella stödet till nyföretagare bidrar till att täcka reskostnader (till och från värdföretagarens land) och täcker levnadsomkostnader (särskilt riktat till boendekostnader). De lokala kontaktpunkterna förmedlar det finansiella stödet. Xxxx (I don’t understand the second half of the sentence: ”….and originally contacted by new entrepreneurs pay the financial support” ???)This sentence, cannot be correct???: ” New entrepreneurs must provide intermediary organizations with proof of expenditure and if it proves to be lower than the initial amount of financial support provided, the paying intermediary organisations are entitled to claim back the excess.”

×

 

Hello!

Click one of our contacts below to chat on WhatsApp

× Come possiamo aiutarti?